top of page

TITAN ENVIRONMENTAL

Maritime Environmental Monitoring System (MEMS)

Sa huling ilang taon, nagkaroon ng pagbabago sa pagkakaroon ng mga bansa sa baybayin na naglalaan ng oras, lakas at pondo upang maprotektahan ang lokal na kapaligiran sa dagat. Maraming mga bansa ang umaasa sa kanilang katubigan para sa pangingisda, pagpapadala at turismo. Ito ay naging maliwanag na ang mga sasakyang dumadaloy sa mga tubig na ito sa teritoryo ay isa sa mga pangunahing salarin ng polusyon sa tubig. Mula sa pagtapon ng tubig na ballast na nahawahan ng polusyon at nagsasalakay na mga species sa mga ipinagbabawal na lugar hanggang sa mga pagbuhos ng langis at basura, maraming paraan ang mga dumadaloy na sisidlan na ito na maaaring madumihan ang mga lokal na tubig.

 

Dito kapaki-pakinabang ang TITAN MEMS (Maritime Environmental Monitoring System). Sinusubaybayan ng TITAN MEMS ang mga pambansang daanan ng tubig sa pamamagitan ng iba't ibang mga feed ng sensor na nagbibigay dito ng impormasyon sa mga operator at mga awtoridad sa kanilang mga kamay kung anong mga daluyan ang lumilipat at may eksaktong replay ng kung ano ang nangyari kung kinakailangan upang ligal na maihatid ang mga polluters sa hustisya.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano makakatulong sa iyo ang TITAN MEMS at ang iyong mga daanan ng tubig, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na dealer ngayon!

AdobeStock_170722634.jpeg
AdobeStock_280101461_edited.jpg
Image by Andrew Coelho
bottom of page